تعمیرگاه موتور برقی

تعمیرات موتور های برقی خود را به ما بسپارید...اسکوترمارت...

 

موتور های شارژی وسایل حمل و نقل پاک به شمار میروند و کمک شایانی.به هوای پاک و محیط زیست میکنند از این رو برای داشتن این دستگاها نیاز به گواهینامه برای راندن آنها نداریم.  شما آزادانه در سطح شهر میتوانید تردد کنید و مهم تر اینکه از نظر اقتصادی هم مرقوم به صرفه میباشد زیرا برقی هستند. و نیاز به سوخت های فسیلی نمیباشند. اما شاید از خودمان بپرسیم که آیا این وسایل میتوانند جایگزین برای موتور های بنزینی باشند و استقامت و محکمی و تا حتی طول عمر آن ها را دارند . پاسخ این است که این نوع تکنلوژی نسبت به موتورهای بنزینی جدید تر است. و به سرعت سیر تکامل خودرا پشت سیر میگذارد اما در حال حاظر موتورهای برقی در داخل بازار نیز نیاز فردی را بر طرف کرده اند و بسیاری از افراد از آنها استفاده میکنند.

عمده مشکلات موتور های برقی:
 


از مشکلات عمده در خرابی موتور های برقی این است که موتور در سرعت. خاصی که معمولا بین 25 کیلومتر و35 کیلومتر ثابت میماند و دیگر باز گاز دادن سرعت بالا نمیرود این مشکل رو ما بیشتر در موتور های برقی دیدیم و معمولا از برد دایور و یا همان( driver brishless) میباشد. دراین حالت در مدار تفکیک سرعت که با بالا و پایین رفتن ولتاز انجام میشود. صورت میگیرد این مشکل ممکن است با تعمیر و یا تعویض انجام شود.

یا پلکانی شدن موتور های که این مشکل میتواند از خرابی یا اتصال سیم های سه فازه هاب موتور یا خروجی های درایور میتواندی باشد. 


تعمیرات موتور های برقی  


عمده مشکلات موتور های برقی:


 


از مشکلات عمده در خرابی موتور های برقی این است که موتور در سرعت. خاصی که معمولا بین 25 کیلومتر و35 کیلومتر ثابت میماند و دیگر باز گاز دادن سرعت بالا نمیرود این مشکل رو ما بیشتر در موتور های برقی دیدیم و معمولا از برد دایور و یا همان( driver brishless) میباشد. دراین حالت در مدار تفکیک سرعت که با بالا و پایین رفتن ولتاز انجام میشود. صورت میگیرد این مشکل ممکن است با تعمیر و یا تعویض انجام شود.

یا پلکانی شدن موتور های که این مشکل میتواند از خرابی یا اتصال سیم های سه فازه هاب موتور یا خروجی های درایور میتواندی باشد. 

اجزای کلی موتور برقی و خرابی آنها :

1_ هاب موتور 

قطعه برقی متحرک در موتور های شارژی دینام آن میباشد که از نوع موتور های براشلس هستند در این سیستم سیم پیچ ثابت بوده و پوسته به دور آن میچرخد.

از خرابی های این قسمت میتوان به پلکانی کار کردن موتور در موقع خاموش یا روشن بودن موتور اشاره کرد. که احتمال ار اتصالی سیم های سه فازه موتور می باشد. این اتصالی متواند در داخل موتور اتفاق افتادهه باشد یا خروجی های درایور مشکل دارد. 

2_ درایور موتور برقی

این قسمت ماننده مغز موتور عمل می کند که تمامی فرمان های از دسته گاز و سنسور های ترمز و جک  صادر می شود به سمت درایور می آید. این قسمت با برنامه ریز که دارد آن دستور ها را اجرا کرده و باعث حرکت موتور برقی می شود. 

خرابی های این قسمت می توان به سوختن ماسفت های خروجی موتور اشاره کرده. که با فشار آمدن روی موتور اتفاق می افتد. یا اتصالی های کوچکی که باعث خرابی قطعات داخلی درایور می شود .

3_ دسته گاز و سنسور ترمز

خرابی این قسمت بیشتر شکستگی آن یا سوختن  سنسور های می باشد. که در شکستگی به صورت کلی تعویض می گردد .


    

جهت ارتباط با ما رو ایکون های بالا کلیک کنید.؟